Vaalit

 

 

Asukasluku äänestysalueittain

Asukasluku äänestysalueittain 28.2.2016

Asukasluku äänestysalueittain 31.1.2014

Asukasluku äänestysalueittain 31.1.2013

Asukasluku äänestysalueittain 29.2.2012

Asukasluku äänestysalueittain 30.9.2011

Asukasluku äänestysalueittain 31.1.2011

Asukasluku äänestysalueittain 30.9.2010

Asukasluku äänestysalueittain 31.1.2010

Asukasluku äänestysalueittain 31.1.2009

Asukasluku äänestysalueittain 30.9.2008

Asukasluku äänestysalueittain 31.1.2008

Asukasluku äänestysalueittain 30.9.2007

Asukasluku äänestysalueittain 31.1.2007

Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

Kansanedustajien paikkojen jako vaalipiirien kesken, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiriä lukuun ottamatta, toimitetaan niiden Suomen kansalaisten lukumäärän perusteella, joilla väestötietojärjestelmän tietojen mukaan on ollut kotikunta Suomessa asianomaisessa vaalipiirissä lokakuun viimeisenä päivänä (kuudennen vaalipäivää edeltävän kalenterikuukauden viimeisenä päivänä). Jako tehdään jakamalla kunkin vaalipiirin asukkaiden lukumäärä vaalipiirien yhteenlasketulla Suomen kansalaisten lukumäärällä ja kertomalla saatu luku 199:llä.

Kuhunkin vaalipiiriin tulee laskutoimituksen osoittamaa kokonaislukua vastaava paikkamäärä. Jos kaikki paikat eivät tule näin jaetuiksi, jaetaan loput paikat vaalipiirien kesken laskutoimituksen osoittamien lukujen desimaaliosien suuruuden mukaisessa järjestyksessä.

Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan aina yksi kansanedustaja.

Kansanedustajien paikkojen jako vaalipiirien kesken

 Arkistoidut vaalitilastot