Finlands invånarantal uppvisar en svag ökning

27.02.2004

I Finland bodde officiellt sammanlagt 5 219 732 personer vid årsskiftet 2003-2004. Av dessa var 2 666 839 kvinnor och 2 552 893 män. Befolkningen ökade med 13 437 personer från året innan. Motsvarande ökning vid årsskiftet 2002-2003 var 11 394 personer.

Finlands fem största städer ifråga om invånarantal var Helsingfors (559 330), Esbo (224 231), Tammerfors (200 966), Vanda (184 039) och Åbo (175 059). Helsingfors invånarantal sjönk med 386 personer jämfört med senaste årsskifte. Antalet invånare i Esbo ökade med 2 634 personer och i Tammerfors med 1 143 personer. Vanda hade vid årsskiftet 2 149 och Åbo 441 fler invånare än för ett år sedan.

Antalet i Finland bosatta, utländska medborgare var vid årsskiftet 107 002, varav 53 524 kvinnor och 53 478 män.

Helsingfors hade det största antalet utländska medborgare vid årsskiftet (29 634), följt av Esbo (9 275), Vanda (7 815), Åbo (7 633) och Tammerfors (5 455).

Landets officiella invånarantal bestäms utgående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet vid årsskiftet. Systemet innehåller uppgifter om samtliga finländska medborgare och i Finland fast bosatta personer. De viktigaste användarna av befolkningsdatasystemet, som upprätthålls av magistraterna och Befolkningsregistercentralen, är de kommunala och statliga myndigheterna.

De enskilda kommunernas invånarantal finns på webbadressen www.vaestorekisterikeskus.fi , under länken Statistik. Information om kommunernas invånarantal lämnas även av magistraterna. Magistraternas kontaktuppgifter finns på webbadressen www.maistraatti.fi . Publikationen Finlands invånarantal vid årsskiftet 2003-2004, publiceras endast i elektronisk form på Befolkningsregistercentralens webbsidor i mars-april.

Tilläggsinformation:

Chefen för informationstjänster Rolf Ahlfors, tfn (09) 2291 6700, 050 563 5702