Flyttanmälan görs helst på nätet

06.10.2010

En avsevärd majoritet av finländarna gör numera sin flyttanmälan till folkbokföringsförvaltningen eller Posten på nätet. Andelen för anmälningar som gjorts som elektronisk (på nätet eller per telefon) var i augusti 2010 över 70 % av alla anmälningar. Årligen gör finländarna inalles 650 000 anmälningar om adressförändring till Posten och folkbokföringsförvaltningen.
 
Itella Abp och Befolkningsregistercentralen började vid ingången av år 2001 att gemensamt samla in uppgifterna om flyttningar. Av flyttanmälningarna gjordes då för tiden 75 % med blanketter. Andelen för per telefon anmälda flyttningar var då 24 % och för på nätet gjorda endast knappt 1 %. Mot slutet av år 2004 började anmälningarna som fylldes i på nätet bli allt populärare, och i år har deras andel varit i genomsnitt 50 % av alla anmälningar om adressförändring. I dag görs längre 30 % av anmälningarna med blankett.
 
De resultat som har fåtts vid undersökningar av kundernas belåtenhet med servicen har varit till stöd när den elektroniska anmälningstjänsten har utvecklats. Telefonservicen har tack vare sin tvåvägskommunikation fått de bästa vitsorden av kunderna. Möjligheten att meddela sin adressförändring på nätet uppskattas för att det går snabbt och enkelt. Den elektroniskt gjorda anmälan förmedlas snabbt vidare, och den nya adressen står så fort som möjligt efter flyttningen till myndigheternas och andra berördas förfogande. Blanketten i pappersform används som regel för att den är så välbekant.
 
Flyttanmälan kan göras på Internet på adressen www.flyttanmalan.fi eller www.posti.fi/flyttpost. Per telefon kan flyttningen anmälas till Postens kundservice 0200 27100 (lma/msa, må-fre kl. 8-20, lö kl. 9-14). Blanketter för flyttanmälan fås hos Postens kontor och försäljningsställen och hos magistraterna.
 
Med flyttanmälan får befolkningsdatasystemet, myndigheterna, många företag och sammanslutningar underrättelse om att adressen har ändrats. När den nya adressen samtidigt meddelas åt Posten säkerställer man också att posten levereras till den nya adressen. Efter anmälan av ändrad adress styr Posten under en månads tid alla adresserade postförsändelser vidare till den nya adressen.
 
Till följd av det gemensamma insamlandet av uppgifterna är kvaliteten för adressdata i vårt land av högsta klass i världen. Enligt den tillförlitlighetsundersökning som görs en gång per år har under senare år 99,0 % av de fasta adresserna i Finlands befolkningsdatasystem varit korrekta.
 
Tilläggsinformation om meddelandet ovan: 
Befolkningsregistercentralen, Leena Hynninen, tfn 050 336 8602 eller Arto Ikonen, tfn 050 384 7535
Itella Oyj, Leo Rantanen, tfn 040 707 6183
 
Tilläggsinformation om hur man gör flyttanmälan:
Magistraterna, kontaktuppgifter i webadressen www.magistraten.fi 
Befolkningsregistercentralen, tfn 09 229 161
Postens kundtjänst, tfn 0200 27100
 
Befolkningsregistercentralen
Befolkningsregistercentralen producerar högklassiga personuppgifts- och byggnadsinformationstjänster samt identifieringslösningar som behövs vid elektronisk kommunikation. Ämbetsverket utvecklar och upprätthåller befolkningsdatasystemet och certifieringstjänster samt sköter uppgifter i samband med val. Befolkningsregistercentralen, som har grundats år 1969, fungerar på finansministeriets förvaltningsområde. Ytterligare information finns på adressen www.vrk.fi/sv.
 
Itella Oyj
Itellakoncernen betjänar konsumenter i Finland under varumärket Posten. Posten erbjuder pålitliga tjänster för kontakter, transaktioner och personlig kommunikation. Postutdelningen utförs fem dagar i veckan och når alla som bor i Finland – hela 5,3 miljoner konsumenter och 250 000 företag och organisationer. Dessutom sköter Posten största delen av tidigutdelningen av tidningar i Finland. Posten har cirka 1 100 butiker och försäljningsställen, som erbjuder konsumenter och sm-företag personlig service. Posten betjänar konsumenterna också per telefon och på webbadressen www.posti.fi.